ICC:s Kommitté för CR och Anti-Korruption

ICC Sveriges kommitté CR och Anti-Korruption består idag av omkring 40 ledamöter.
I kommittén deltar representanterför Svenska ICC:s medlemmar i egenskap av ledande
experter och sakkunniga på CSR-området. Tvågånger per år kallas kommitténs medlemmar
till möte. Utöver agendan för kommissionens mötediskuteras också aktuella svenska frågor
av intresse för medlemmarna och tillfälle ges att höra initierade talare inom aktuella frågor.

ICC Sverige representeras i kommissionen för CR och Anti-Korruption och i tillhörande arbetsgrupper
av ledamöter från den svenska kommittén. Under kommitténs två möten per år förbereds den
svenska positionen i olika frågor som behandlas av kommissionen och tillhörande arbetsgrupper.
Vidare är det också ICC:s kommitté som ansvarar för att arrangera seminarier och sprida kunskap om
CR och Anti-Korruption.

Efter att ha bistått kommissionen i arbetet med utvecklingen av ICC Anti-Corruption third party due diligence: A guide for SMEs, ledde kommittén även arbetet med översättningen av guiden som lanserades i en svensk upplaga under 2017 (ladda ner i PDF-listan till höger). Aktuellt under hösten 2018 är en nystartad arbetsgrupp om mänskliga rättigheter. Planen är bl.a. att utveckla en kurs för företag om hur man bäst kan arbeta med mänskliga rättigheter i sina verksamheter.

 

 

 

Kommitténs ledamöter

Ordförande: Lena Hök, Hållbarhetschef - Skanska

Jan Andark Scania
Jonas Andre SKF AB
Christian Angell Philip Morris AB
Erik Belfrage Consilio International AB
Ulf Djurberg Setterwalls
Jasmin Draszka-Ali Vinge Advokatbyrå
Elisabeth Eklund Advokatfirman Delphi AB
Magnus Enell KTH och Enell Sustainable Business AB
Angela Evans Mannheimer Swartling
Richard Fleetwood Telefonaktiebolaget L M Ericsson
Sandra Hein Kaznova Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB
Johan Henningsson Svensk Exportkredit AB
Emma Ihre Mannheimer Swartling
Théo Jaekel Advokatfirman Vinge KB
Charlotte Kalin Chamber Trade Sweden
Pernilla Klein SNS -Studieförbundet Näringsliv och Samhälle
Elna Lembrer Åström Deloitte AB
Zsuzsa Martinez Scania AB
Caroline Mofors Elekta AB
Göran Norén Svenskt Näringsliv
Evalena Persson Saab AB
Håkan Persson SKF AB
Natali Phalén Institutet mot mutor (IMM)
Malin Ripa Volvo Group AB
Didrik Roos Deloitte AB
Maria Sandow Svensk Handel AB
Mikael Schmidt Svenska Cellulosa AB
Pontus Selderman Stora Enso AB
Caroline Snellman Legal Works Advisory
Helena Sundén Skanska AB
Mikael Sundström The Absolut Company AB
Maria Sunér Fleming Svenskt Näringsliv
Sofia Svingby Atlas Copco AB
Marie Trogstam Business Sweden
Petter Törnquist Saab AB
Peter Utterström Peter Utterström Advokat AB
Torbjörn Westman KPMG AB
Martin Åberg Telefonaktiebolaget L M Ericsson