ICC:s Kommitté för Finansiella Tjänster och Försäkring

Kommittén för finansiella tjänster och försäkring fortsätter att vara den största och snabbast
växande kommittén inom i ICC Sverige. Kommittén sammanträder två gånger per år och arbetar
mellan dessa möten även i två olika arbetsgrupper: Outsourcing av Finansiella tjänster och Försäkring
samt Long-Term Risks.

Christina Strandman Ullrich, Compliance Forum, leder arbetet i arbetsgruppen för Outsourcing av
Finansiella tjänster och försäkring. Gruppens uppdrag är att ta fram riktlinjer för outsourcing av
finansiella tjänster. Inriktningen är att skapa en guide som är användbar för all outsourcing
av tjänster. Arbetet ledde fram till att ICC:s globala styrelse i december antog Outsourcing: A practical Guide
som en global ICC-produkt.

Arbetsgruppen Long Term Risks leds av Lennart Edström, Electrolux. Gruppen befinner sig i
början av ett arbete med att revidera ICC:s tidigare policy från 2008 på området.

Under året har kommittén bland annat diskuterat hur företag bör agera i den nya verkligheten av
cyberrisker, en diskussion som också resulterade i ett frukostseminarium för ICC:s medlemmar.
Man har även diskuterat den nya marknadsmissbruksregleringen MAR.

Kommitténs ledamöter

Ordförande: Charlotta Carlberg, Folksam

Anders Ackebo Setterwalls
Lars Afrell Svenska Fondhandlareföreningen
Per Andelius Per Andelius & Partners AB
Mattias Anjou Hammarskiöld & Co
Per Brandt SPP Pension & Försäkring AB
Erik Börjesson Lloyd's General Representative in Sweden
Arthur Csatho DLA Piper
Magnus Dahlgren Dahlgren & Partners
Per Johan Eckerberg Vinge
Fabian Ekeblad Vinge
Lena Falk Fondbolagens Förening
Anna Felländer Näringsdepartementet
Fredrik Forsström KTH
Mattias Fritz AIG
Per-Johan Gidlund Länsförsäkringar AB
Henrik Gunolf Marsh
Leif Gustafsson Privatperson
Hans Hammarbäck Mannheimer Swartling
Louise Hedqvist Handelsbanken
Kerstin Hermansson Svenska Fondhandlareföreningen
Gunnar Hjertquist Wesslau Söderqvist
Christer A. Holm NorelidHolm
Anette Ivri Nordin
Bengt Kärde DLA Nordic
Ulf Köping Höggård Handelsbanken
Per Lagerkvist Delphi
Mattias Lampe Mannheimer Swartling
Niklas Larsén Atradius
Eva Lindgren BNP Paribas Cardif Nordic
Lennart Ljungdahl
Rose-Marie Lundström Rose-Marie Lundström Advokat AB
Helena Nelson Carnegie Investment Bank
Susanna Norelid Advokatfirman NorelidHolm
Carl Hugo Parment White & Case LLP
Clas Romander Delphi
Marie Rosvall Skandia
Henrik Rydén JLT Risk Solutions AB
Morgan Sandström PWC Sverige
Christina Strandman Ullrich CSU Compliance
Helena Thorlin Skandia
Klas Tollstadius Handelsbanken
Leif Trogen Svenska Bankföreningen
Sofia Törnroth-Nyberg
Helene Wall Fondbolagens Förening
Åsa Åkerblom SEB
Jonas Åkerman Hedersordförande
Dan Öwerström Svea Hovrätt