ICC:s Kommitté för Skatter

För dagens internationella företag så är skatteregler allt mer väsentliga. I takt med att produktionen har internationaliserats kan skatteregler utgöra besvärande hinder för handel och investeringar. För att näringslivet ska kunna dra nytta av de möjligheter som utvecklingen exempelvis i form av ny teknik medför, så krävs en ökad transparens och förutsägbarhet. ICC jobbar kontinuerligt för att motverka hinder i form av skatter för handel och investeringar.

ICC:s Nationella Kommitté

Svenska ICC:s nationalkommitté arbetar för att främja skatteregler som är transparenta och inte hindrar internationell affärsverksamhet. Att bidra med näringslivets synpunkter till OECD:s arbete med frågor om global räckvidd, inkluderande BEPS, är därför central för kommittén. Under år 2015 dominerade det arbetet. Samarbete mellan globala företag och FN:s expertkommitté avseende skattefrågor uppmuntras och bör enligt gruppen understödjas. Kommittén motsvarar The Commission on Taxation.

ICC kommission för skattefrågor jobbar för att främja ett internationellt skattesystem som inte hindrar gränsöverskridande handel och investeringar.

Aktuellt 

Nedan följer de processer som för närvarande är av särskilt intresse för kommissionen.

  • Bidra till implementeringen, mm, av G20:s/OECS:s projekt Base Erosion Profi Shifting (BEPS).
  • Utforska nya tillvägagångssätt för att skapa ett globalt förhållningssätt och minska hindrande skillnader i skatteregler mellan länder samt förbättra mekanismer för tvistelösning.
  • Delge input från globala företag till FN:s expertkommitté inom skattefrågor och dess underkommittéer.
  • Främja ICC:s rekommendationer om internprissättning inom olika mellanstatliga politiska processer (inkluderande OECD, G20, WCO och FN).
  • Bidra till ICC:s arbete med miljöskatt och andra marknadsmekanismer, i samarbete med ICC:s kommission för miljö och energi.
  • Fortsätta att delge ett globalt företagsperspektiv på momsrelaterade (VAT) frågor.

Kommitténs ledamöter

Ordförande: Magnus Johnsson, PwC

Henrik Andersson Holmen
Krister Andersson Svenskt Näringsliv
Staffan Andersson BIRD & BIRD
Karin Attorps Mannheimer Swartling
Jesper Barenfeld Volvo Group
Elisabeth Bergmann PwC
Yvonne Bertlin AstraZeneca
Erik Björkeson Advokatfirma DLA Piper Sweden
Roland Dahlman Dahlman Advokatbyrå
Pontus Fornell KPMG AB
Erik Haglund Wistrands Advokatbyrå
Claes Hammarstedt Svenskt Näringsliv
Lena Johansson Intermeat
Robert Karlsson Swedbank
Elisabeth Lindberg Theblin Svenska Handelsbanken
Martin Ljungsholm SEB
Ingrid Melbi PwC
Lars Molander Telefonaktiebolaget L M Ericsson
Björn Nordgren PWC
Andreas J Nordin ABB
Lena Odelberg Volvo Group
Anna Ohlin Telefonaktiebolaget L M Ericsson
Agneta Reinhardt Volvo Group
Ulf Sand Atlas Copco
Gunnar Sjöberg Assa Abloy
Robert Tranquilli Svalner Skatt & Transaktion
Peter Utterström Peter Utterström Advokat
Anette Wiklund ABB
Bertil Wiman Uppsala Universitet
Annika Woods Svenska Handelsbanken