02
Jul

Uppdaterade internationella reklamregler

Från den första juli gäller den nya versionen av Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation i Sverige. Reglerna har anpassats till det nya reklamlandskapet och gäller globalt. En nyhet är tydligare krav på transparens…

Läs mer
17
Jun

Fri rörlighet bör gälla även avfall

Idag skriver ICC Sveriges generalsekreterare, Susanna Zeko, tillsammans med Ines Coppoolse, Nederländernas ambassadör i Sverige, och Pär Larshans, hållbarhetschef, Ragn-Sells, på debattsidan i Dagens Industri om vikten av internationell handel för en effektiv omställning till cirkulär ekonomi.…

Läs mer