02
Jun

Brussels Briefing Juni

Sedan 2019 innehar Tom Vöge rollen som ICC:s Head of EU Affairs i Bryssel. Därifrån rapporterar Tom regelbundet om utvecklingen på relevanta policyområden och ICC:s arbete i Bryssel. Nu kan du läsa den senaste rapporten som särskilt…

Läs mer
01
Jun

Handelspolitisk utblick vid ICC:s överstyrelsemöte

Krisen i WTO, utländska direktinvesteringar i Sverige, och relationen mellan USA och Kina – det senaste överstyrelsemötet i ICC Sverige erbjöd en chans för ledamöterna att diskutera aktuella handelspolitiska frågor med utrikeshandelsminister Anna Hallberg. Ministern…

Läs mer
14
May

Öppet brev till finansminister Magdalena Andersson

I ett öppet brev uppmanar idag ICC:s globala generalsekreterare, John W.H. Denton AO, världens finansministrar att skyndsamt säkerställa att ekonomiska åtgärder i spåren av coronakrisen når fram till mikro-, små och medelstora företag (MSMEs). Coronakrisen…

Läs mer