– den internationella standarden för leveransvillkor

Viktig information:

Vi får många frågor om den kommande uppdateringen av Incoterms, Incoterms® 2020, som lanseras under andra halvan av 2019 och träder i kraft 1 januari 2020. Vi vill poängtera att det endast är Internationella Handelskammaren (ICC) som har tillgång till information om uppdateringen, och vi vill varna för falsk information hämtad från andra källor. Vi kommer att publicera uppdaterad information löpande på vår webbsida, i vårt pressrum och i våra sociala medier, direkt från den globala arbetsgruppen. Här hittar du en broschyr om vad Incoterms® är, vad uppdateringen innebär, och varför man ska använda den.

Incoterms® 2010

Incoterms® 2010 är ett internationellt erkänt regelverk, framtaget av experter inom ICC:s globala nätverk. Regelverket används som ett komplement till köpavtal vid internationell handel. Incoterms® 2010 beskriver vem som bär ansvaret för varan under transporten och när risken går över från säljare till köpare. Genom att hänvisa till dessa regler kan säljare och köpare undvika onödiga och dyra missförstånd. Den aktuella versionen Incoterms® 2010 är anpassad så att den med fördel kan användas även på den nationella marknaden.

Incoterms® 2010 talar om:

  • Vem som ska betala transport, försäkring och andra kostnader.
  • Från eller till vilken plats transporten ska ske.
  • Om lastning och lossning ingår.
  • När risken övergår från säljaren till köparen.

Incoterms® 2010 innehåller 11 leveransvillkor och är anpassade efter den senaste utvecklingen inom handelsrätt och sedvänja. Reglerna uppdateras och konsolideras regelbundet för att återspegla praxis och vara så lättanvända som möjligt.

De 11 leveransvillkoren är uppdelade i fyra olika grupper:

E-gruppen
När köparen eller dennes ombud hämtar varorna hos säljaren. Köparen har här allt ansvar. Säljaren säljer varan till köparen från sina lokaler i det egna landet.

F-gruppen
Säljaren ska leverera varorna till ett transportmedel som är köparens eller som köparen kontrakterat. Detta kan exempelvis vara ett fartyg i en internationell hamn. När varan är lastad övergår risken till köparen. Köparen ordnar och står för kostnaden för huvudtransporten.

C-gruppen
Samma som i F-gruppen, men här är det säljaren som ordnar och står för kostnaden för huvudtransporten. Risken övergår dock till köparen i och med att varan lastats på t ex det fartyg som ska transportera den.

D-gruppen
Här ska säljaren stå för alla kostnader och risker tills dess att köparen fått varorna till angiven plats.

Hur reglerna i Incoterms® 2010 ska användas

  1. Införliva reglerna i Incoterms® 2010 med ditt köpavtal
  2. Välj den lämpligaste regeln
  3. Kontrollera så att du och din handelspartner är överens om vilken regel som gäller
  4. Ange plats eller hamn så specifikt som möjligt
  5. Kom ihåg att reglerna i Incoterms® 2010 inte utgör ett fullständigt köpavtal
+ Läs mer

Kurser

Nästa Kurs: Se Kalendarium

ICC Sweden arrangerar regelbundet kurser i Incoterms® 2010 för att utbilda personal från organisationer som är involverade i leveransen av varor för att ha kontroll över vem som ansvarar för produkterna under transportens olika moment.

Alla regler i Incoterms® 2010 studeras under en intensiv utbildningsdag. Kursen riktar sig till alla som arbetar med den praktiska hanteringen av export/import inom företaget och deltagarna får möjlighet att pröva sina kunskaper på praktiska fall i workshops.

Inte sällan är det motparten som bestämmer vilka villkor som ska gälla vid leverans och då gäller det att man är insatt i vad dessa villkor innebär när det gäller kostnader och risker. Fallgropar och strategier kommer särskilt att behandlas och diskuteras. Kursen innefattar en total genomgång av Incoterms® 2010, men övningsexempel och särskilda avsnitt kommer att behandla transport-, betalnings- och försäkringsfrågor i olika situationer.

ICC:s heldagskurs i Incoterms® 2010 hålls vanligen 4 gånger per år. Antalet deltagare är begränsat varför kursen ofta fulltecknas. Att flera på företaget går samtidigt ger inte bara rabatt (20% vid tre eller fler deltagare från samma företag) utan också mervärde med gemensamma övningar i praktiska exempel.

Kursavgift: SEK 4.900 (exkl.moms)
Priset inkluderar lunch, kaffe och dokumentation: Incoterms® 2010.

20% rabatt vid tre eller fler deltagare från samma företag.

 

Företagsintern utbildning

ICC Sweden anordnar även företagsinterna utbildningar där vi kommer till er.

Be om en offert hos info@icc.se

 

”Positiv feedback från alla deltagare – det var riktigt bra!”
Benneth Johansson, Logistics & Warehouse Manager, AstaReal AB

+ Läs mer

Publikationer


 

Incoterms® 2010

Incoterms2010 SvenskEngelsk 1715

Titel: Incoterms® 2010 (svensk/engelsk version)

Författare: International Chamber of Commerce (ICC)

Information: Boken innehåller Incoterms® 2010 på svenska och engelska. I kraft sedan 1 januari 2011.

 

 

 

 


 

ICC Guide on Transport and the Incoterms® 2010 Rules

775E Transport Guide_Front cover_HR

Titel: ICC Guide on Transport and the Incoterms® 2010 Rules

Författare: International Chamber of Commerce (ICC)

Information: En guide om transporter och Incoterms® 2010. Boken ger tydlig och praktisk information till de inom transportsektorn som arbetar med transaktioner som involverar Incoterms®

 

 

 


 

Incoterms® 2010 Wallchart

Incoterms 2010 wallchart                Titel: Incoterms® 2010 Wallchart

Författare: ICC Sweden

Information: Mått: 295*630 mm. Väggplanschen ger en översikt av Incoterms® 2010.

 

 

 


 

Incoterms® 2010 Q & A

Incoterms question and answer

Titel: Incoterms 2010 Q & A

Författare: International Chamber of Commerce (ICC)

Information: Ett hjälpmedel för att lättare kunna applicera Incoterms® 2010 i sitt arbete. Här finns svaren till de vanligaste frågorna, ordbok, checklista mm.

 

 


 

Besök ICC Sweden webshop för mer information

+ Läs mer

Nyhetsbrev

Incoterms News publiceras 4 gånger per år och ger en översikt av aktuella och verkliga situationer. De bidrar till att ge en större insikt och erfarenhet i tillämpningen av Incoterms® 2010. För att få ut det mesta av nyhetsbrevet krävs förkunskaper motsvarande ICC:s Incotermskurs och tillgång till boken Incoterms® 2010.

Registrera dig här för att få nyhetsbreven direkt till din mail.

 Tidigare nyhetsbrev:

2019:01 – Säljarens ansvar för köparens risk – Transportens lämplighet
2018:04 – Försäkring i standardformat passar ingen
2018:03 – DDP med Trumps tullar och Brexit
2018:02 – Diffus riskövergång – när sker egentligen leverans?
2018:01 – DDP – både trygg och fruktad
2017:04 – Amerikanska leveransvillkor – avskaffade och återuppståndna
2017:03 – Hamnkonflikten i Göteborg – Incoterms och Force Majeure

2017:02 – Riskövergång vid FOB, CFR och CIF – allt eller inget?
2017:01 – När säljare och köpare anger olika Incoterms
2016:04 – Incoterms i praktiken – villkor som ger upphov till fler avtal
2016:03 – Att välja rätt i Incoterms
2016:02 – När Incoterms sätts ur spel
2016:01 – Förpackning på bräcklig grund
2015:04 – Incoterms och försäkring
2015:03 – Incoterms i nationella affärer
2015:02 – När säljaren inte är leverantör och köparen inte mottagare
2015:01 – Delivery Date, förväntningar som stör relationer
2015:02 – Fakturans roll i internationella affärer
2014:01 – Ny momshantering från 1 januari 2015
2013:04 – Försening i tullklarering vid DAP/DAT
2013:03 – Lossning ingår… eller?
2013:02 – Container och pallar
2013:01 – CIP och DAP? – Ganska lika, tills det händer något

+ Läs mer

Översikt

Termerna är indelade i fyra grupper

E-gruppen
När köparen eller dennes ombud hämtar varorna hos säljaren. Köparen har här allt ansvar. Säljaren säljer varan till köparen från sina lokaler i det egna landet.

F-gruppen
Säljaren ska leverera varorna till ett transportmedel som är köparens eller som köparen kontrakterat. Detta kan exempelvis vara ett fartyg i en internationell hamn. När varan är lastad övergår risken till köparen. Köparen ordnar och står för kostnaden för huvudtransporten.

C-gruppen
Samma som i F-gruppen, men här är det säljaren som ordnar och står för kostnaden för huvudtransporten. Risken övergår dock till köparen i och med att varan lastats på t ex det fartyg som ska transportera den.

D-gruppen
Här ska säljaren stå för alla kostnader och risker tills dess att köparen fått varorna till angiven plats.

Leveransklausulernas betydelse enligt Incoterms® 2010

Klausuler oavsett transportsätt

EXW, Ex Works
(Från fabrik)

Säljaren är endast skyldig att ha varorna förberedda i lämplig förpackning för avhämtning på sitt företag, samt tala om för köparen när och var varorna kan hämtas. Säljaren har inget ansvar för varorna vid lastningen på det transportmedel som köparen bestämt.

Det är köparen som skall ordna tullformaliteter vid såväl export som import samt stå för alla kostnader och risker. EXW är enligt Incoterms® 2010 det leveransvillkor som ger säljaren det minsta ansvaret. Köparen bör ej använda EXW om han inte har möjlighet att genomföra de formaliteter som krävs för export. EXW kan användas för alla transportsätt.

Köparen står risken för godset under hela transporten

EXW kan användas för alla transportsätt
Ev. försäkring tecknas av köparen.

FCA, Free Carrier
(Fritt fraktföraren) (Med angiven plats)

Säljarens skyldigheter upphör när varorna är deklarerade för export och har överlämnats till den transportör som köparen kontrakterat. Därefter övergår risken för skador och förlust av varorna till köparen.

Säljaren ska överlämna varorna, utfärda faktura, deklarera varorna för export och meddela köparen att varorna är levererade. Köparens uppgift är att ordna transport, tala om för säljaren var varorna ska överlämnas samt utföra tulldeklaration för importen.

FCA kan användas för alla transportsätt
Ev. försäkring tecknas av köparen.

CPT, Carriage Paid To
(Fraktfritt) (Med angiven bestämmelseort)

Det är säljaren som hanterar exporten och transporten till den plats som avtalats. Säljaren ska tala om för köparen när varorna levererats, skicka ut en faktura och eventuellt andra dokument som avtalats.

Det är köparen som handhar importen av varorna.
Risken övergår till köparen då godset lämnats till den förste fraktföraren.

CPT kan användas för alla transportsätt.
Ev. försäkring tecknas av köparen.

CIP, Carriage and Insurance Paid To
(Fraktfritt inklusive försäkring) (Med angiven bestämmelseort)

CIP innebär att parterna har samma skyligheter som vid CPT med tillägget att säljaren ska teckna och betala en varuförsäkring för transporten i köparens namn (med minimalt skydd). Det är säljaren som tar hand om exporten och transporten till den plats som avtalats. Säljaren ska tala om för köparen när varorna levererats, skicka ut en faktura och ev andra dokument som avtalats.

Risken är köparens när den förste fraktföraren har hämtat varorna, vid en i avtalet angiven plats.

Det är köparen som sköter importen av varorna.

CIP kan användas för alla transportsätt.

Försäkring skall tecknas av säljaren (för köparens räkning) till angiven destinationsort.

DAP, Delivered At Place
(Levererat angiven plats)

Varorna ska levereras av säljaren till platsen på slutdestinationen. Säljaren står risken och kostnaden för transporten till denna plats. Köparen har i uppgift att lossa anländande transportmedel. Det är säljarens uppgift att utställa faktura och annan dokumentation om så avtalats, samt underrätta köparen när varorna levererats. Köparen står för importen och betalar dess kostnader.

DAP kan användas för alla former av transporter.

Säljaren står risken för godset under hela transporten.

Ev. försäkring tecknas av säljaren.

DAT, Delivered At Terminal
(Levererat angiven terminal)

Varorna ska levereras av säljaren till angiven terminal på slutdestinationen. Säljaren står risken och kostnaden för transporten till denna plats. Säljaren ska också ansvara för lossning av ankommande transportmedel vid terminalen. Det är säljarens uppgift att utställa faktura och annan dokumentation om så avtalats, samt underrätta köparen när varorna levererats. Köparen står för importen och betalar dess kostnader.

DAT kan användas för alla transportsätt.

Säljaren står risken för godset under hela transporten inklusive lossningen vid terminalen.

Ev. försäkring tecknas av säljaren.

DDP, Delivered Duty Paid
(Levererat förtullat, med angiven destinationsort i importlandet)

Säljaren ombesörjer och betalar transport till slutdestinationen samt genomför import av varorna. Säljaren står risken för skador och förlust av varorna tills de nått angiven ort. Utfärdande av faktura och annan dokumentation som avtalats är säljarens uppgift. När säljaren meddelat köparen att varorna levererats överförs risken till köparen.

DDP kan användas för alla transportsätt.

Säljaren står för risken av godset under hela transporten.

Ev försäkring tecknas av säljaren.

Klausuler för sjötransport

FAS, Free Alongside Ship
(Fritt fartygets sida) (Med angiven inlastningshamn)

FAS ska endast användas för sjötransporter

Säljaren skyldigheter upphör när varorna är placerade vid fartygets sida, på kaj eller pråm, vid den avtalade lastningshamnen. Säljaren ska skriva faktura och tala om för köparen att varorna levererats. Risken för skador och förlust av varorna övergår därefter på köparen.

Efter denna tidpunkt står köparen för alla kostnader.

Köparen ska skriva kontrakt angående transport, betala transportkostnaden samt utföra tullformaliteter vid import. Säljaren ska utfärda tulldeklarationen för export.

Ev. försäkring tecknas av köparen.

FOB, Free On Board
(Fritt ombord) (Med angiven inlastningshamn)

FOB ska endast användas för sjötransporter.

Säljaren har uppfyllt sina skyldigheter när varorna placerats ombord på fartyget i den inlastningshamn som bestämts. Därefter övergår risken till köparen. Säljaren står för lastningskostnaderna.

Vid FOB skall säljaren deklarera varorna för export samt skriva ut faktura. Säljaren ska också meddela köparen när varorna har levererats.

Transporten ordnas av köparen. Köparen måste informera säljaren om transporten för att denne ska kunna organisera lastning av varorna.

Köparen står för kostnaderna efter det att varorna placerats ombord och ombesörjer importen av varorna.

Ev. försäkring tecknas av köparen.

CFR, Cost and Freight
(Kostnad och frakt) (Med angiven destinationshamn)

CFR ska endast användas för sjötransporter.

Export och transport sköts av säljaren som också står för kostnaderna till ankomsthamnen. Säljaren står för risken vid skador och förlust av varorna tills de placerats ombord på fartyget  i lastningshamnen.

Risken övergår på köparen när varorna lastats i lastningshamnen.

Säljaren ska meddela köparen när varorna lastats samt informera om när transportens beräknas ankomma.

Ev. försäkring tecknas av köparen.

CIF, Cost, Insurance, Freight
(Kostnad, försäkring och frakt) (Med angiven destinationshamn)

CIF ska endast användas för sjötransporter.

CIF  innebär att parterna har samma skyligheter som vid CPT med tillägget att säljaren ska teckna och betala en varuförsäkring för transporten i köparen namn (minimalt skydd)

Köparen står risken efter det att varorna lastats i avgångshamnen. Detta innebär att vid skador eller förlust så betalar försäkringsbolaget ut ersättning till köparen.

Säljaren är endast skyldig att teckna en försäkring med minimalt skydd. Vill köparen ha en försäkring med utökad täckning skall säljaren ordna det men köparen ska stå för merkostnaden, om man inte avtalat något annat i köpavtalet.

Det är köparen som ska ordna med importen och lossningen i destinationshamnen om det inte ingår i transporten.

Försäkring skall tecknas av säljaren för att täcka köparens risk till angiven destinationshamn.

+ Läs mer

Kontakt

Vid frågor om Incoterms® 2010 så hänvisar vi i första hand till era företagsjurister.

Vill ni ha hjälp med tolkningsfrågor eller vid övriga frågor kontakta info@incoterms.se eller info@icc.se

+ Läs mer