22
Nov

Kommittémöte: Marknadsföring

Stockholm

I kommittén ingår representanter från ICCs medlemsföretag. Kommitténs arbete leds av Helén Waxberg, Mannheimer Swartling Advokatbyrå. Mötet hålls inför kommissionsmötet den 4-5 december i San Francisco. Vill du ha mer information om mötet eller är intresserad av ICC:s…

Läs mer
28
Nov

Kommittémöte: Immaterialrätt

Stockholm

I kommittén ingår representanter från ICCs medlemsföretag. Kommitténs arbete leds av advokat Thomas Lindqvist, Hammarskiöld & Co. Mötet hålls inför kommissionsmötet den 14-15 december i Genève. Vill du ha mer information om mötet eller är…

Läs mer
20
Dec

Seminarium | Business Forum för FN:s hållbarhetsmål

Stockholm

Näringslivet har en helt central roll för genomförandet av FN:s 17 hållbarhetsmål, såväl nationellt som globalt. Handel och ett konkurrenskraftigt näringsliv är grundläggande förutsättningar för länders ekonomiska utveckling. Lösningar på många av de globala utmaningar…

Läs mer