13
Aug

Thredbo 15 Conference

Stockholm

Omregleringen inom kollektivtrafikområdet reser många frågor av intresse för näringslivet. Reglering, internationell harmonisering och konkurrens är inte enbart några av ICC:s kärnområden, utan också av självklart intresse för sektorer så som taxi, buss och järnväg.…

Läs mer
23
Aug

Kommittémöte: Miljö & Energi

Stockholm

I kommittén ingår representanter ifrån ICC:s medlemsföretag. Kommitténs arbete leds av Tord Svedberg, IVL Svenska Miljöinstitutet AB. Mötet hålls inför kommissionsmötet den 29 – 30 augusti. Vill du ha mer information om mötet eller är intresserad av…

Läs mer
12
Sep

Kommittémöte: Digital Ekonomi

I kommittén ingår representanter ifrån ICC:s medlemsföretag. Kommitténs arbete leds av Ulf Pehrsson, VP Government and Industry Relations, Ericsson. Mötet hålls inför kommissionsmötet 14 – 15  september. Vill du ha mer information om mötet eller är…

Läs mer
15
Sep

Kommittémöte Handelspolitik och Investeringar

Stockholm

Den 15 september är årets andra kommittémöte för Handelspolitik och investeringar. I kommittén ingår representanter ifrån ICC:s medlemsföretag. Kommitténs arbete leds av Ulf Pehrsson, VP Government and Industry Relations, Ericsson. Mötet hålls inför kommissionsmötet som är i slutet av…

Läs mer
18
Sep

Kommittémöte Handelsrätt

Stockholm

I kommittén ingår representanter ifrån ICC:s medlemsföretag. Kommitténs arbete leds av Johnny Herre, Justitieråd, Högsta Domstolen. Mötet hålls inför kommissionsmötet den 28-29 september. Vill du ha mer information om mötet eller är intresserad av ICC:s kommittéarbete…

Läs mer