06
Mar

Heldagskurs | Anti-korruption i praktiken

Advokatfirman Vinge - Stockholm

En utbildning i hur du kan förebygga mutor och korruption med stöd av ICC:s guide. Under denna heldagsutbildning kommer vi att på ett praktiskt sätt gå igenom vad som menas med mutor och korruption och…

Läs mer
07
Mar

Seminarium | Att lyckas med outsourcing

Stockholm

Många företag, myndigheter, landsting, kommuner och organisationer väljer att låta någon extern part utföra delar av den egna verksamheten. Man benämner detta köp eller upphandling av tjänster, s.k. ”outsourcing”. Avsikten kan vara att specialisera och…

Läs mer
19
Mar

Kommittémöte: Immaterialrätt

Stockholm

I kommittén ingår representanter från ICCs medlemsföretag. Kommitténs arbete leds av advokat Thomas Lindqvist, Hammarskiöld & Co. Mötet hålls inför kommissionsmötet den 27-28 mars i Paris. Vill du ha mer information om mötet eller är intresserad av…

Läs mer
20
Mar

Kommittémöte: Miljö & Energi

Stockholm

I kommittén ingår representanter ifrån ICC:s medlemsföretag. Kommitténs arbete leds av Tord Svedberg, IVL Svenska Miljöinstitutet AB. Mötet hålls inför kommissionsmötet den 12-13 april i Paris. Vill du ha mer information om mötet eller är intresserad av…

Läs mer