15
Nov

Kommittémöte: Immaterialrätt

Stockholm

Diskussioner om genomförandet av artikel 17 i EU:s nya upphovsrättsdirektiv. Artikel 17 handlar om att ansvaret för upphovsrättsligt skyddat material online läggs på de innehållsplattformar där användarna laddar upp sådant material, till exempel sociala medier.…

Läs mer
18
Nov

ICC 100 år

Stockholm

Efter första världskrigets slut bildades Internationella handelskammaren, ICC, med syftet att främja handel och förenkla affärer över gränser. Hundra år senare ser världen helt annorlunda ut – vad händer nu? Välkommen till en kväll med pizza, vin,…

Läs mer
18
Nov

Styrelsemöte

Stockholm

Mötet gästas bland annat av ICCs globala generalsekreterare John Denton. Möte är enbart öppet för ledamöter av ICC:s styrelse.

Läs mer
19
Nov

Kommittémöte: Handelsrätt

Stockholm

Gruppen är positionerad att ta ett brett grepp om de juridiska frågor som är av intresse för näringslivets möjligheter att göra internationella affärer, ett område som inte behandlas i något annat forum i Sverige Vill…

Läs mer