17
Jun

Fri rörlighet bör gälla även avfall

Idag skriver ICC Sveriges generalsekreterare, Susanna Zeko, tillsammans med Ines Coppoolse, Nederländernas ambassadör i Sverige, och Pär Larshans, hållbarhetschef, Ragn-Sells, på debattsidan i Dagens Industri om vikten av internationell handel för en effektiv omställning till cirkulär ekonomi.…

Läs mer