21
Sep

Frihandelsavtalet med Kanada träder i kraft

Idag träder frihandelsavtalet mellan EU och Kanada, CETA, i kraft. Avtalet är brett och ”modernt” och kan ses som ett föregångsexempel då det innebär att parterna ska samarbeta framöver, inte bara i handelsfrågor, utan även…

Läs mer
11
Sep

Öppenhet för handel sjunker

Sverige har blivit mindre öppet för internationell handel under de senaste två åren. Det gäller även flera andra länder visar ICC:s nya rapport ”ICC Open Markets Index”. Sedan den föregående rapporten, 2015, har Sveriges öppenhetsindex…

Läs mer